Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Bazárek                

Děkujeme všem, kteří se účastnili nedělního bazárku a především těm, kteří věnovali neprodané věci na charitu. :-)

Darovaných věcí bylo velké množství. Jednu část jsme odvezli do plzeňského Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a druhá část byla věnována Krizovému zařízení pro ženy oblastní charity v Rokycanech.