Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Příměstské tábory - léto 2020

25.04.2020 15:02

Informace k táborům včetně přihlášek na adrese níže...

www.mascz.cz/tabory.html