Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Vlaďka Nejdlová – předsedkyně spolku, lektorka Angličtiny a kroužku Tvoření, tel: 776 038 771

Mirka Suchá – členka spolku a lektorka kroužku Šikulínek, tel: 602 782 079

   

Markéta Kučerová – lektorka kroužku Kresba a malba, tel: 607 659 061

 

Eva Zichová – lektorka kroužku Šikulínek a vedoucí Dětského klubu, tel: 734 736 374

 

Míša Vraná – lektorka Tanečního kroužku, tel: 728 422 077

Lucie Suchá - lektorka němčiny, tel: 733 178 846