Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří nás podporují. Vážíme si Vaší pomoci!

Naši podporovatelé:

 

Obec Heřmanova Huť

MAS Český západ z.s.

Plzeňský kraj

Šárka Laubová, Heřmanova Huť