Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Angličtina pro děti

Nabízíme kurz angličtiny interaktivní a hravou formou pro děti od 5 let až po žáky 2. třídy.

Lekce probíhají na faře, každé úterý a středu odpoledne.

Na děti se těší lektorka Jiřina Karasová. 

Dotazy a objednávky osobně v centru, na tel.: 731 201 811 nebo emailem: rc-hermanovahut@seznam.cz