Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI vede Jarka Stránská, tel. 606 034 105.

ÚTERÝ

8:30 - 9:30 ... 10 až 12 měsíců

9:45 - 10:45 ... 1,5 roku

11:00 - 12:00 ... 1,5 roku

ČTVRTEK

11:00 - 11:45 ... 3 až 6 měsíců