Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 3 měsíců vede Jarka Stránská, tel. 606 034 105.