Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Dětské oslavy

Chcete potěšit Vaše ratolesti uspořádáním dětské oslavy?

Můžete využít naše prostory.

Objednávejte na tel. + 420 776 038 771

nebo

mailem: rc-hermanovahut@seznam.cz

alespoň 1 týden předem.

Těšíme se na Vás!