Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Pohybový kroužek

Taneční kroužek vede EVA SAHULOVÁ, tel. 604 833 560.

Úterý 15:30 - 16:30 děti od 4 do 6 let

Úterý 16:45 - 17:45 děti od 1. třídy

Půlroční předplatné činní 700,- Kč.