Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s.

Revoluční 1
Heřmanova Huť, 33024
Korespondenční adresa:
Plzeňská 150, Heřmanova Huť, 330 23
Tel.: +420 776 038 771
IČ: 22613170
Bankovní spojení: 252483977/0300
rc-hermanovahut@seznam.cz

Tvoření pro děti a dospělé

Tvoření pro děti a dospělé

Kurz vede Pavla Chladová, tel. 733 562 572 a koná se jednou za 14 dní v pondělí 16:00 - 18:00. Kurzovné je 120,- Kč. Na kurz je třeba se předem přihlásit.